Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Historia

GALERIA ZDJĘĆ

Geneza powstania naszego Koła rozpoczęła się w roku 1949. Zamysł utworzenia Koła Łowieckiego w Koszalinie powstał za sprawą kilku entuzjastów, którzy byli inicjatorami grupy 11 osób. Pierwsze wzmianki wymieniają tutaj Frydolina Słowika, Czesława Frąka, Henryka Michalskiego. Koło otrzymało nazwę, Koło Łowieckie nr 2 - która określa, iż było to drugie Koło na Pomorzu Środkowym.

Pierwsze zebranie członków Koła wybrało spośród siebie Zarząd w n/w składzie:
Frydolin Słowik - Prezes
Czesław Frąk - Łowczy
Henryk Michalski - Sekretarz
Stanisław Szulc - Skarbnik
Powyższy Zarząd pracował w latach 1949-1955.

Kolejny skład Zarządu:
Jan Ziemkiewicz - Prezes
Stanisław Białecki - Łowczy
Józef Spychalski - Sekretarz
Zygmunt Ostrowski - Skarbnik


Lata 1955 do 1963 były okresem niechlubnym dla łowiectwa w naszym Kole. W składach zarządów zachodziły bardzo częste zmiany. W zarządzie brakowało dobrego gospodarza. Gospodarka łowiecka była prowadzona fatalnie, następowało nie kontrolowane pozyskiwanie zwierzyny łownej. W związku z tym, sytuacja finansowa w Kole wywoływała konflikty na linii zarząd- członkowie Koła. Atmosfera w Kole odbijała się echem na zewnątrz, co przyczyniło się do złej opinii władzy zwierzchniej w ówczesnym Kole. Trwało to do czasu, gdy w końcu powołano zarząd w skład, którego wchodzili Koledzy:
Feliks Krośnicki - Prezes
Stanisław Białecki - z-ca Prezesa
Leon Ślanga - Łowczy
Zenon Iwanowski - Sekretarz
Michał Odcecki - Skarbnik


Efektem pracy tego Zarządu jest częściowe naprawienie sytuacji, aczkolwiek atmosfera wśród członków jest wciąż niezadowalająca.

Przyjęcie nazwy Koła Łowieckiego "DZIK" w Koszalinie datowanie jest dniem 14 stycznia 1960 roku. Koło otrzymuje osobowość prawną. W październiku 1964 roku Walne Zgromadzenie członków Koła dokonuje zmian w składzie Zarządu w pełnieniu funkcji sekretarza. Do pełnienia tej funkcji powołano Kol. Edwarda Musiałowskiego. Powstały skład Zarządu pozostaje bez zmian i trwa przez ok. rok. Po roku działalności z funkcji Prezesa rezygnuje Feliks Krośnicki. W jego miejsce wchodzi Kol. Leon Ślanga. Łowczym zostaje Kol. Tadeusz Ławrynowicz. Funkcje sekretarza w dalszym ciągu pełni Kol. Edward Musiałowski, skarbnika Kol. Michał Odcecki.

Kolejne zmiany w składzie Zarządu następują w roku 1967, gdzie Zarząd opuszczają Koledzy: Michał Odcecki i Tadeusz Ławrynowicz. Do pełnienia funkcji powołano Kolegów: Józefa Ciuruś i Bogdana Wołkowskiego. Kol. Edwarda Musiałow- skiego przesunięto do pełnienia funkcji Łowczego. Kolejne dwa lata borykania się zarządu z problemami i znów wybory. W skład Zarządu wchodzą n/w Koledzy:
Stefan Piechota - Prezes
Edward Musiałowski - Łowczy
Kazimierz Klimczyk - Sekretarz
Józef Jurczyszyn - Skarbnik
Za zasługi w działalności Koła Kol. Leon Ślanga zostaje uhonorowany przez Walne Zgromadzenie tytułem Honorowego Prezesa.

Powyższy Zarząd w ocenie działalności na rzecz Koła ma dosyć wysokie notowania, widoczna jest poprawa nie tylko w działaniach na rzecz gospodarki łowieckiej, ale również zauważalna jest poprawa atmosfery w stosunkach międzyludzkich. W roku 1979 Zarząd opuszcza na własne życzenie Kol. Kazimierz Klimczyk. W jego miejsce zostaje powołany Kol Tomasz Wysocki.

W kwietniu 1981 Walne Zgromadzenie powołuje n/w Kolegów:
Antoni Zdunowski - Prezes
Jerzy Widuchowski - Łowczy
Edward Giełdoń - z-ca Łowczego
Stanisław Malczyk - Sekretarz
Urszula Wysocka - Skarbnik

Kolejna zmiana w Zarządzie w roku 1984:
Antoni Zdunowski - Prezes
Stefan Piechota - Łowczy
Józef Falkowski - Sekretarz
Urszula Wysocka - Skarbnik

Zarząd w powyższym składzie, z wyjątkiem funkcji sekretarza, gdy w 1987 roku nastąpiła zmiana, gdy odszedł Kol. Józef Falkowski a wchodzi Kol. Kazimierz Klimczyk, pełni tę funkcję nieprzerwanie do roku 1992. W ocenie jest to bardzo dobry okres dla naszego Koła, gdzie następują zmiany na lepsze. Za okres ten należą się wyrazy uznania dla pow. Zarządu.

W roku 1992 Walne Zgromadzenie powołuje Kol. n/w do składu Zarządu:
Antoni Zdunowski - Prezes
Stanisław Jakubowski - Łowczy
Marian Chyski - Sekretarz
Stefan Piechota - Skarbnik


Od roku 1995 do funkcji w Zarządzie powołano Kolegów:
Antoni Zdunowski - Prezes
Kazimierz Klimczyk - Łowczy
Marian Chyski - Sekretarz
Edmund Zmuda Trzebiatowski - Skarbnik


Dzięki Kolegom pracującym w składzie Zarządu trwa stabilna sytuacja, dzięki której następuje kontynuacja rozwoju Koła.


W roku 2000 w Zarządzie następują zmiany. Na Prezesa powołano Kol. Edmunda Zmudę Trzebiatowskiego. Łowczym został Kol. Jerzy Ochman, a Skarbnikiem Kol. Stanisław Jakubowski. Sekretarzem w dalszym ciągu jest Marian Chyski. Na wniosek Kol. Edmunda Zmudy Trzebiatowskiego, Kol. Antoni Zdunowski zostaje Honorowym Prezesem. Zarząd prze- trwał 2 lata do roku 2002. Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Zarządzie i powołuje Kolegów:

Marian Chyski - Łowczy
Jerzy Oczkowski - Sekretarz
Czesław Sobczak - z-ca Łowczego
Roman Sominka - Skarbnik


Dobra atmosfera i przygotowanie merytoryczne członków Zarządu sprawia, że Walne Zgromadzenie nie wprowadza zmian w składzie osobowym Zarządu aż do roku 2007, z wyjątkiem przypadku gdy w 2005 Zarząd Opuścił Kol. Czesław Sobczak.


We wspomnianym roku 2007 Walne Zgromadzenie przekazuje do pełnienia funkcji w Zarządzie n/w Kolegów:

Janusz Obrembski - Prezes
Jerzy Oczkowski - Łowczy
Czesław Sobczak - z-ca Łowczego
Roman Sominka - Skarbnik
Adrian Zmuda Trzebiatowski - Sekretarz

Rok 2009 był rokiem 60 lecia istnienia naszego Koła, które z tej okazji otrzymało sztandar ufundowany przez członków Koła . Od tej pory towarzyszy on nam przy wszystkich ważnych wydarzeniach .

Nie najlepsza ocena pracy poszczególnych członków Zarządu spowodowała iż na Walnym Zebraniu członków w roku 2010 dokonano kolejnej zmiany Zarządu, który od tej pory działał w składzie:

Adrian Zmuda Trzebiatowski - Prezes
Janusz Obrembski - Łowczy
Władysław Rogula - z-ca Łowczego
Zenon Ściesiński - skarbnik
Ryszard Krupa - sekretarz

Wybory w roku 2015 mimo bardzo dobrej opinii o dotychczasowym Zarządzie przyniosły zmiany w jego składzie. Prezesem pozostał kol. Adrian Zmuda Trzebiatowski na którego wniosek WZD powołało na funkcje w Zarządzie kolegów:

Władysław Rogula -Łowczy
Ryszard Spodymek - Z-ca Łowczego
Paweł Wąsacz - Z-ca Łowczego
Władysław Zakonek - Skarbnik
Ryszard Krupa - Sekretarz

Wybory w roku 2023 przyniosły zmiany w jego składzie. Prezesem pozostał kol. Adrian Zmuda Trzebiatowski na którego wniosek WZD powołało na funkcje w Zarządzie kolegów:

Władysław Rogula - Łowczy
Krzysztof Specyał - V-ce Łowczy
Władysław Zakonek - Skarbnik
Zbigniew Lewandowski - Sekretarz

 

Obecnie członkostwo w Kole posiada 67 myśliwych, uprawnienia selekcjonerskie ma 46 myśliwych . Wielu naszych członków posiada odznaczenia łowieckie przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich  oraz łowieckie odznaczenia regionalne. Od 2011 r. w Kole przyznawana jest zasłużonym członkom Złota Odznaka za Zasługi dla Koła. Dotychczas otrzymało ją 9 osób.

Z okazji 65 rocznicy powstania Koła ,Kapituła Odznaczeń PZŁ uhonorowała Koło najwyższym odznaczeniem łowieckim- Honorowym Żetonem Zasługi Łowieckiej "ZŁOMEM".

W czerwcu 2019 roku Koło obchodziło 70 rocznicę, z tej okazji kilku myśliwych zostało odznaczonymi medalami.

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, polno-leśnych. Obwód 27 obejmuje 8 262 ha. Udział gruntów leśnych 1 029 ha. Obwód 28 obejmuje 9 977 ha, udział gruntów leśnych 1 772 ha. Razem oba obwody obejmują 15300 ha w tym gruntów leśnych 2 847 ha. Obwody zlokalizowane są na terenie woj. zachodniopomorskiego i obejmują gminy: Biesiekierz, Będzino, częściowo na terenie gminy Dygowo, Karlino i Świeszyno. Ze względu na uwarunkowania terenowo przyrodnicze myśliwi mają możliwość polować na następujące gatunki zwierzyny łownej:

- głównie zwierzynę czarną, tzn. dziki oraz zwierzynę płową -  jelenie ,sarny daniele  które introdukowaliśmy w marcu  2008 roku .