Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

O nas

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze.

Polowanie na zwierzęta, obok rolnictwa,  było podstawą rozwoju cywilizacyjnego człowieka, gdyż oprócz dostarczania pożywienia i surowców do wyrobu odzieży oraz narzędzi, łowiectwo wymuszało współdziałanie, przewidywanie, planowanie i komunikację. W miarę upływu czasu łowiectwo ewoluowało, zmieniała się również  jego rola. Od dawna też myśliwi zrzeszali się w lokalnych kołach którym przyświecał różne cele. Zasadniczo była to jednak chęć do wspólnego szlachetnego uprawiania myślistwa czyli zgodnego z obowiązującymi zasadami etyki w odniesieniu zarówno do człowieka jak i do zwierząt.

Priorytetem łowiectwa była zawsze i pozostała do dziś dbałość myśliwych o stabilną i dobrą kondycję populacji zwierząt łownych. Zarówno w najdalszej historii jak i obecnie myśliwi wykazali się skutecznymi działaniami na rzecz ochrony zwierząt. To myśliwi czynnie zapobiegali o ochronę żubrów, łosi i bobrów a także kozic i świstaków. A dzisiaj walczymy o odbudowę pogłowia zajęcy i kuropatw oraz głuszca.

Łowiectwo to nie tylko polowanie, to głównie praca na rzecz łowiska, spotkania z ludźmi, edukacja dzieci i młodzieży i wszelkie nawet najdrobniejsze działania na rzecz ochrony przyrody. Uprawa poletek, grodzenie upraw , pastuchy, urządzenia i środki odstraszające,  nocne dyżury przy uprawach o dużym ryzyku powstania szkód, to też element  łowiectwa. Dzisiejsze myślistwo to codzienna troska o wolno żyjącą zwierzynę dbałość o jej warunki bytowania i przeciwstawianie się szkodom.

Rycerz św. Huberta to nie tylko łowca ale przede wszystkim człowiek aktywnie działający na rzecz ochrony przyrody. W swojej działalności winien on przestrzegać zasad określonych "przykazaniami" Etyki łowieckiej. Ona to określa główne zasady postępowania na łowach i codziennym życiu,  zobowiązuje myśliwych do dbałości o trofea i kultywowania tradycji myśliwskich oraz języka myśliwskiego.

Po łowach i pracy jest też czas na zabawę i wypoczynek na integrację- wspólne spędzenie czasu.
Zrzeszenie pod sztandarem który poprzez swą symbolikę wyraża szczytne wartości duchowe, ideowe i moralne polskiego łowiectwa, jego wielowiekowe tradycje oraz współczesne cele, zobowiązuje nas do poszanowania przyrody i etycznego wypełniania myśliwskich powinności.

Pamiętamy że jest on  symbolem zbiorowej i osobistej godności polskich myśliwych. 

Darz  Bór