Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Informacja nr 3/2018 Zarządu Koła z dnia 7 maja 2018 r.

2018-05-09

Zarząd Koła przekazuje Kolegom kolejną informację dotyczącą działalności Naszego Koła.


Informacja ta zawiera kilka spraw które Koledzy winni przestrzegać:


1. Zarząd Koła podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Koła na dzień 2 czerwca 2018r., - godz. 15 00.

2. W dniu 2 czerwca b.r. o godzinie 8 00 odbędzie się również obowiązkowe przestrzelanie broni w Manowie.


3. W związku ze zmianami w Prawie Łowieckim, które weszły w życie od dnia 1.04.2018r., (Dziennik Ustaw z 30 marca 2018 r., poz. 651) zobowiązujemy Kolegów do zapoznania się z przedmiotowymi zmianami – zmiany znajdują się na stronach internetowych.


4. Prosimy również o zapoznanie się z nowymi zasadami dotyczącymi selekcji zwierzyny płowej, - selekcjonerzy otrzymają powyższe zasady na Walnym Zgromadzeniu.


5. Od 11.05.2018 roku rozpoczynają się polowania na s. kozły (informacje będą umieszczane w skrzynkach), w związku z tym prosimy kolegów o rozważne wpisywanie się na polowania po ewentualnie indywidualnych ustaleniach z Łowczym.


6. Przypominamy, w związku z powyższym, aby do tego czasu doprowadzić urządzenia łowieckie do 100% użyteczności w tym odsłonienie widoczności, przycięcie gałęzi, wykoszenie dojścia do ambony – dotyczy to wszystkich myśliwych.


7. Informujemy Kolegów iż nadal obowiązuje ochrona najbardziej zagrożonych upraw, dlatego polujemy głównie na tych terenach, godziny spędzone w terenie w ramach ochrony zasiewów będą zaliczane kolegom do godziny przepracowanych na rzecz Koła - odpowiedzialni za to są opiekunowi grup.


8. Podkreślamy w tym miejscu, że wprowadzamy bezwzględny nakaz rozliczania godzin pracy myśliwych do dnia 30.03. każdego roku - jak wskazywano w poprzednich informacjach skierowanych do Kolegów, godziny pracy myśliwych rozliczane maja być w cyklu miesięcznym, bez względu na to czy w danym miesiącu prace były wykonywane. Po tym terminie myśliwi będą obciążani za nieprzepracowane godziny, należy poważnie potraktować ten zapis, ponieważ nie będzie rozliczania w kwietniu godzin za ubiegły rok gospodarczy ! – wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia roku ubiegłego przez skarbnika! (należy egzekwować lepszą współprace między myśliwym a opiekunem grupy który zobowiązany jest rozliczyć się z łowczym).


9. Przypominamy, w oparciu o podpisane przez myśliwych oświadczenia, iż nadal obowiązują wprowadzone przez Lekarza Weterynarii zasady postępowania z patrochami strzelonych dzików.


10. Zbliża się termin składek za pierwsze półrocze 2018 roku, obowiązuje termin do dnia 30.06.2018r., przypominamy w tym miejscu o „śledzeniu” stanu swojego konta w Kole, dotyczy to także odpłatności za zwierzynę pobieraną na użytek własny, Koledzy posiadający zaległości na koncie nie będą mogli pobierać zwierzyna na użytek własny.


11. Przypominamy w tym miejscu o aktualizacji danych na kartach myśliwych, głownie dotyczy to nr broni, adresów. Kolegom którzy nie dokonają powyższego wstrzymane zostaną zezwolenia na odstrzał zwierzyny na kolejny okres, prosimy w tym miejscu aby wszyscy którzy odbyli w ostatnim czasie szkolenia weterynaryjne dostarczyli niezwłocznie kopie zaświadczeń  do sekretarza.

 

                             "  DARZ BÓR "