Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Informacja nr 5/2017 Zarządu Koła

2017-04-24

Informacja nr 5/2017 Zarządu Koła z dnia 24 kwietnia 2017 r.

1. Informujemy, iż Zarząd Koła DZIK Koszalin podpisał umowę dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat – mimo sprzeciwu Izb Rolniczych.
2. Zgodnie z okólnikiem nr 4/2017 PZŁ ZO Koszalin z dnia 5.04.2017r., zaplanowane zostało na dzień 28.05.2017r., przestrzeliwanie broni dla członków naszego Koła, w godzinach 9 do 13 tej.
3. Zgodnie z dołączonym do informacji terminarzem, ZO PZŁ zaplanował szereg  szkoleń, kursów oraz konkursów.
4. W marcu b.r. na prośbę rolników z gminy Biesiekierz, Zarząd Koła zaproszony został na spotkanie, które odbyło się w świetlicy w Warninie. Tematem rozmów były zagadnienia związane ze szkodami łowieckimi, omówiono zasady szacowania oraz współpracy w zakresie ochrony zagrożonych upraw.
5. Ustalone zostały na okres     maja 2017r., terminy indywidualnych polowań  dla myśliwych zagranicznych na s. kozły. Prosimy aby we wskazanym okresie nie zajmować łowisk. Chętni do podprowadzania zgłaszają się do Łowczego.
6. Przypominamy w tym miejscu o doprowadzeniu do stanu używalności wszystkich ambon
w obwodach 27 i 28 – termin do 10 maja. Naprawiamy, drzwi, dachy, okienka uzupełniamy siedzenia na tych ambonach – odpowiedzialni za to zadanie są opiekunowie grup !!
7. Nadal obowiązuje zapis ujęty w informacji nr 4 z 2016 dotyczący zakazu strzelania do dzików powyżej 50 kg – informacja ta została wpisana również do skrzynek kontaktowych.
8. W związku z występowaniem znacznych szkód w okresie wiosennym myśliwi polują głownie
w swoich grupach. Gospodarze łowisk mają obowiązek informowania Kolegów o zagrożonych uprawach.

9. Przypominamy również, iż w sprawach dotyczących prac wykonywanych na rzecz Koła, ich ewidencji oraz ich rozliczenia obowiązują zasady ujęte w informacji nr 3/2015 roku z dnia 25 listopada 2015 roku; - kierownicy poszczególnych grup zobowiązani zostali do rozliczania godzin przepracowanych na rzecz Koła przez myśliwych raz w miesiącu bez względu na to czy w danym miesiącu prace były wykonywane czy nie. Protokoły z czynności, gospodarze przekazują poszczególnym zastępcom łowczego - kol. Paweł Wąsacz odpowiada za obwód 27, kol. Ryszard Spodymek rozlicza obwód 28. 
10. Zapraszamy na kurs selekcjonerów (zgodnie z załączoną informacją).
11. Zarząd Koła DZIK Koszalin w dniu 11.04.2017 roku podjął uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia  terminu Walnego Zgromadzenia Członków Koła na dzień 17.06.2017 roku. 
12. Informujemy, iż do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 dotyczącej zmian w ustawie Prawo Łowieckie (Dz.U. poz. 1082) wprowadzone zostały zmiany dotyczące Funduszu Odszkodowawczego – do dnia 15 czerwca 2018 roku realizacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań została wstrzymana, przedstawiciele Kół do tego czasu nadal szacują szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na swoim terenie.
13. Przypominamy o obowiązku zgłaszania na bieżąco wszelkich zmian w zakresie danych ujętych w karcie myśliwego, wielu kolegów nadal nie dostarczyło obowiązujących obecnie kart.  

Zawiadomienia
1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz.17
  Chęć przybycia na posiedzenie Zarządu Koła myśliwi winni zgłosić z  wyprzedzeniem  3 dniowym  Sekretarzowi Koła   tel. 698 577 477.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”
            Zarząd Koła „Dzik”